Metodistkirken i Horten

Kirken midt i byen – i Storgata 18

 

Hilde

prest

Velkommen til oss i Metodistkirken – i Horten:

VALGT FOR BESTEMTE FUNKSJONER I MENIGHETEN

FOR KONFERANSEÅRET 2017/18

 

Prest Hilde Sanden-Bjønness ansatt for 22. året i Horten menighet.

 

 

MENIGHETSRÅDET  

 

Menighetsrådets leder          Kirsten Eika Amsrud

Lekleder                                Kirsten Eika Amsrud

Kasserer/regnskapsfører      Hanne Østlid (innleid)

Sekretær                                Arve Amsrud

 

2015—2018                           Reidun Dolven

2016—2019                           Kristin Hovland

2017—2020                           Chrisine Achola Fossum

 

Ex officio-medlemmer:           Lederne for Personalkomiteen, Forvaltningskomiteen, Diakonikomiteen, Evangeliseringskomiteen, BUR, Presten.

 

Personalkomiteen

 

Leder:                                    Ragnhild Mikaelsen

 

2015—2018                           Hege Haugestad

                                               Aud Marie Almås

2016—2019                           Reidun Dolven

                                              Rolf Lund

2017—2020                           Ragnhild Mikaelsen

                                               Kinam Park

Ex officiomedlem:                  Lekdelegat, lekleder, prest

 

Forvaltningskomiteen

med ansvar for finans- og kirkevergesaker

 

 

(Komiteen konstituerer seg selv i fht ansvarsområder)

 

Leder:                                    Jan Olav Haugestad

 

2015—2018                           Reidun Dolven

2016—2019                           Jan Olav Haugestad

2017—2020                           Arve Amsrud

Ex officio:                               Prest

 

 

Evangeliseringskomiteen

 

Leder                                     Hilde Sanden-Bjønness

Styremedlemmer                   Elisabeth Lauvstad

                                              Hege Haugestad

                                              Solveig Jenserud

                                              Wenche Aasmundtveit

                                              George Gibson

Ex officio                                Legleder, prest

 

 

Diakonikomiteen

 

Leder:                                    Aud Marie Almås

Styremedlemmer                   Alida Markaskard

                                              Elin B. Johansson

                                              Brith Nygaard

                                              Repr. fra bakgårdsarbeid

Ex officio :                              Prest

 

 

Festkomiteen

 

                                              Reidun Dolven

                                              Solveig Jenserud

                                              Eunice Gibson

                                              Selena Gibson

                                              Lisbeth Larsen

                                              Josyane Zalo

                                              Ragnhild Frisk

                                              Kristin Walaas

                                              Teresa Mambo

 

 

Metodistkirken i Horten

Finn

Horten

Metodistkirke

Prest: Hilde Sanden-Bjønness

Leder i menighetsrådet og lekleder: Kirsten Eika Amsrud

Sang og musikk: Arve Amsrud

Vaktmester: Jan Olav Haugestad

Metodistkirken i Horten, Storgata 18, Horten

Postadr.: Pb. 759 Holtan, N–3188 Horten

Pastor: Hilde Sanden-Bjønness (fridag: mandag)

Tlf. privat: 33 04 83 97, mob.: 412 20 141

E-post: horten@metodistkirken.no

Bankkonto: DnB 5081.07.45123

Vipps: 17476

© 2017 Metodistkirken i Horten – Nettredaktør: Tor Ivar Bjønness webmaster@horten.metodistkirken.no