Metodistkirken i Horten

Kirken midt i byen – i Storgata 18

 

Hilde

prest

Søndagsskolen

MS-speideren

Konfirmantene

Salsaklubben

Søndagsskole i peisestua under gudstjenesten:

Vi møtes i kirken

og er med på begynnelsen av gudstjenesten.

 

Etter at presten har hatt en samtale med oss, som en forberedelse til prekenen, går vi ned i Peisestua de søndagene det er Søndagsskole.

Der har vi vår egen samling, med sang, barneandakt og lek.

Sjekk i Kirkekalenderen hvilke søndager vi planlegger søndagsskole!

 

Hilsen lederne

Foto: Tor Ivar Bjønness

MS-Speiderne i Horten

Vil du bli speider?

Speidergruppa Horten MS

(Metodistspeidere)

holder til i Metodistkirken, i Storgata like ovenfor torget. Vi er åpne for nye medlemmer, så hvorfor ikke prøve deg?

 

Speideren

• gir barn og ungdom utfordringer

• er et trygt og godt miljø hvor hver enkelt får lov å være seg selv

• driver et aktivt friluftsliv

• lar barn og unge få utvide mestringsgrensene sine, innenfor trygge rammer

• øver opp selvstendighet og tilhørighet i grupper, og gir barn/unge trening i å lede sine jevnaldrende

• har plass til alle, uavhengig av ferdigheter

Horten MS teller ca 40 stykker, med barn og unge fra 1. klasse til over ungdomskolealder, fordelt på fire grupper med aktiviteter tilpasset de forskjellige aldersgruppene:

 

• Beverspeidere (1.—2. klasse)

• Småspeidere (3.—4. klasse)

• Storspeidere (tropp) (5.—10. klasse)

• Rovere (over ungdomskole­alder)

Samt et knippe voksne ledere.

 

Vi har møter hver tirsdag kveld (beverspeidere hver annen tirsdag), og de fleste møtene har vi utendørs i Guds frie natur.

„Hjemmebasen vår” er på speiderrommet i Metodistkirkens indre gård.

  Speiderlinker:

 

www.ms-speider.no :MS-speiderne i hele Norge.

Horten MS er en speidergruppe i Norges Speiderforbund (NSF), med tilknytning både til Vestfold krets og til Metodistkirkens Speiderkorps. Vi har et nært samarbeid med andre speidergrupper, spesielt vår søstergruppe Solløkka MS i Sandefjord.

Vil du vite mer?

 

Kontaktpersoner ...

 

  • for Bever- og småspeiderne:

Knut Aasmundtveit, tlf. 916 12 177

Håvard Haugen, tlf. 911 81 358.

 

  • for Storspeiderne:

Gunnar Pettersen, tlf. 474 53 172

Maylen Andersen, tlf. 472 91 124

Bente Pernilla Høye, tlf. 909 35 138.

 

Konfirmantene

„KONFIRMASJON" ER TROSOPPLÆRING

 

 

Selv om også vi i Metodistkirken gjerne bruker ordet „konfirmasjon” om den seremonien mange ungdommer velger å gjennomgå i 14—15-års alderen (mens de fleste går i 9. klasse), sier ordet „eksaminasjon” mer om det som nå foregår hos oss. Ordet "konfirmasjon" har i kristen sammenheng vært tolket som „egen bekreftelse av dåpsløftet (som foreldrene ga på barnets vegne) i sin tid”. Ordret kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr  å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk».  Skal vi først snakke om bekreftelse, er det riktigere å si at vi tenker konfirmasjon som en forbønnshandling som bekrefter løftene Gud ga da du ble døpt.

 

I Metodistkirken går konfirmasjonen ut på at ungdommen etter en undervisningtid fra august til mai (konfirmanttiden), blir overhørt/ eksaminert av presten i menighetens påhør ifm. med en festgudstjeneste utpå våren/ forsommeren (konfirmasjonsdagen).  Alle kristendøpte får mulighet til bekrefte sin tro og derved bli tatt opp som bekjennende medlem / medlem i full forening, men det skjer, men det skjer gjerne i en egen seremoni.

 

I konfirmanttiden deltar korfirmanten i undervisning om kristen tro og kirkeliv, og får hjelp til å tenke igjennom og utforske temaet tro i eget liv. Det forventes at konfirmanten er med i noen gudstjenester, det legges til rette for hyggelig sosialt samvær, turer og konfirmantleir i løpet av konfirmanttiden.

Konfirmasjonen
til Antonio og Johan 04. juni

Antonio Sebastio Luntadila (t.v.) og Johan Bonden Nysveen – årets konfirmanter i Horten metodistkirke. Gratulerer!

Klikk på bildene for større utgaver!

Dagens tekstlesere var søsken av konfirmantene: Ninni og Alexander; de bidro dessuten som hhv. sanger og kollektør under gudstjenesten.

„Overhøring var tidligere navnet på en samtale presten hadde med konfirmantene under en gudstjeneste før konfirmasjonen. Hos oss er dette blitt til en samtalepreken konfirmantene holder sammen med presten under selve konfirmasjonsgudstjenesten. Her ble kirkefellesskapet de har, sammenliknet med andre fellesskap i livet. Konfirmantene foran forsamlingen samtalte med Hilde prest nede i midtgangen.

Kirken var godt fylt opp av konfirmantfamilie og andre under gudstjenesten 1. pinsedag 2017.

Bekjente av konfirmantfamiliene spilte og sang: Torunn Sæves Borg (innfelt), samt Clarice og Claudine.

Arve Amsrud hilste også konfirmantene. Arve og Hilde prest har samarbeidet om konfirmantopplæringa. Arve og Kirsten Amsrud har dessuten hatt konfirmantene med i menighetens Salsaklubb for ungdom.

„Møtepunkt engasjerte forsamlingen nok en gang, de får oss virkelig med i sin glade sang i afrikanske rytmer!

Konfirmanter 2018
i undervisning fram mot sommeren

Benjamin Lander Hovland (t.v.) og Stian Miguel Abrahamsen Suarez er årets to nye konfirmanter. Gjennom både høsten og vårhalvåret skal de møte Hilde prest i undervisning og delta på Salsaklubben, som utgjør ungdomsflokken som jevnlig møtes hos Kirsten og Arve Amsrud i Åsgårdstrand.

 

I oktober deltar de på Metodist-Norges landsomspennende konfirmantleir på Solåsen, hvor de vil treffe andre konfirmanter fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør.

Bær dem i bønn gjennom hele året!

Under gudstjenesten 10.september ble konfirmantene Benjamin (t.v.) og Stian presentert for menigheten og overrakt hver sin bibel.

Ungdomstreff i Åsgårdstand

Salsaklubben består av konfirmanter og tidligere konfirmanter som jevnlig møtes til sosialt samvær hos Amsrud i Åsgårdstrand. Det hele starter opp med konfirmantene i 2011, og navnet har de fra en meksikansk saus av rå grønnsaker, f.eks. tomater, paprika, chili og løk, skåret i bitte små terninger, som gjerne brukes til taco. Godt spise hører alltid med på disse kveldene, i tillegg til gøyale aktiviteter og hyggelig samtale i fellesskap med en gjeng voksne.

Av og til drar de sammen ut på en fellesaktivitet, som f.eks. bowling. Høsten 2014 var de med på en overnattingstur til Hvittingfoss sammen med den göteborgske gatepresten Marcus Ohlson.Bildene under er derfra.

Metodistkirken i Horten, Storgata 18, Horten

Postadr.: Pb. 759 Holtan, N–3188 Horten

Pastor: Hilde Sanden-Bjønness (fridag: mandag)

Tlf. privat: 33 04 83 97, mob.: 412 20 141

E-post: horten@metodistkirken.no

Bankkonto: DnB 5081.07.45123

Vipps: 17476

© 2017 Metodistkirken i Horten – Nettredaktør: Tor Ivar Bjønness webmaster@horten.metodistkirken.no