Metodistkirken i Horten

Kirken midt i byen – i Storgata 18

 

Hilde

prest

Les «Vannposten» som eAvis!

Kontaktbladet til Metodistkirken i Horten

 

Menighetens blad for medlemmene og andre interesserte, har de seinere åra utkommet kvartalsvis: til 1.januar, til 1.april, til 1.juli og til 1.oktober. Vårt seineste nummer, til høyre her, gjelder for hele vårhalvåret og ut august 2015, på grunn av prest Hilde Sanden-Bjønness sin permisjon i denne perioden.

 

Som erstatning vil vi legge ut mer kortfatta nyhetsbrev, som du etter hvert vil finne både i kirken og her på nettstedet vårt. Følg med!

Vannposten nr. 1, januar–august 2015

Metodistkirken i Horten, Storgata 18, Horten

Postadr.: Pb. 759 Holtan, N–3188 Horten

Pastor: Hilde Sanden-Bjønness (fridag: mandag)

Tlf. privat: 33 04 83 97, mob.: 412 20 141

E-post: horten@metodistkirken.no

Bankkonto: DnB 5081.07.45123

Vipps: 17476

© 2017 Metodistkirken i Horten – Nettredaktør: Tor Ivar Bjønness webmaster@horten.metodistkirken.no