Metodistkirken i Horten

Kirken midt i byen – i Storgata 18

 

Hilde

prest

Noen faste tilstelninger (men hold det oppdatert med kalenderen over):

 

Hver tirsdag, kl. 17:30 og 18:00:

Speidermøter!

Henholdsvis bever-/småspeiderne og storspeiderne møtes. Sjekk Kalenderen!

Hvis du leser dette på smarttelefon, kan du her og nå lese mer om Metodistspeiderne i Horten på Ung-siden.

 

Hver onsdag, kl. 11—14 (lørdager i juniaugust):

 

 

 

 

 

Kirken og den indre gården har i perioden september—mai åpent onsdag formiddag—ettermiddag, kl. 11—14.

(Om sommeren, i juni—august, har vi åpent lørdager til samme tid, følg med i kirke-kalenderen!)

Kirken er et stille sted for hvile og ettertanke. I den indre gården serveres kaffe i kirkens bibliotek – om sommeren ute når vær og temperatur tillater det.

Prest Hilde Sanden-Bjønness, eller en annen i hennes sted, holder en andakt med påfølgende fellessamtale en halvtime midt på onsdagene; vanligvis fra kl.12. Enhver får komme og gå etter eget behag hele dagen, men vi ønsker at de som vil høre andakten, kommer i tide til den, slik at roen kan få senke seg.

Pastoren er ellers tilgjengelig for personlige samtaler på Pusterommet. Åpent for alle.

Også du er hjertelig velkommen!

 

Hver torsdag, kl. 19:00:

 

 

 

 

 

Åpen flerkulturell gruppe med mennesker fra alle nasjoner, som møtes ukentlig til god mat, fellesskap og sang i kirkens lokaler.

Først er det tid for å dele hverdagstanker og utfordringer i peisestua - gjerne over litt spise; deretter er det tid for lovsang og bønn i selve kirkerommet.

 Dette er en møteplass for hele mennesket, hvor både det sosiale og åndelige fellesskap står i fokus.

Velkommen til enhver!

Kontaktperson, hvis du vil vite mer:  Kinam Park, epost: park90097@gmail.com.

 

Velkommen

til Gudstjeneste
hver søndag kl. 11:00!

Kom gjerne i god tid og fall til ro i lyttende indre stillhet de siste minuttene før vi begynner.

Søndag er en annerledes dag, hvor det er god investering for både kropp og sjel å komme inn i et kirkehus. Her kan vi få hjelp til å berøres av det hellige, som alltid omgir oss, men som det er så lett å overse ellers.

For barna har vi både tegnebrett og farger til låns i kirkesalen, og under prekenen er det gjerne
søndagsskole i peisestua
(Sjekk NÅR i Kirkekalenderen!)

 

Gjerne på en fredag kl. 19:

»Sangkveld«

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til sangkveldene møter vi kl. 19, vanligvis i Damgata i Åsgårdstrand.

Sjekk kirke-kalenderen for aktuelle datoer og adresser!

Metodistkirken i Horten, Storgata 18, Horten

Postadr.: Pb. 759 Holtan, N–3188 Horten

Pastor: Hilde Sanden-Bjønness (fridag: mandag)

Tlf. privat: 33 04 83 97, mob.: 412 20 141

E-post: horten@metodistkirken.no

Bankkonto: DnB 5081.07.45123

Vipps: 17476

© 2017 Metodistkirken i Horten – Nettredaktør: Tor Ivar Bjønness webmaster@horten.metodistkirken.no