Metodistkirken i Horten

Kirken midt i byen – i Storgata 18

 

Hilde

prest

Noen tilbakeblikk, dette har skjedd:

Følg med videre:

Kirkekalenderen:

Hele Kirkekalenderen ligger på Kalendersiden!

Åpen kirke og bakgård

onsdager kl. 11—14

Kirken er et stille sted for hvile og ettertanke. Hver onsdag på dagtid (fra og med 6. sept.) står kirken åpen for byens befolkning. Inne i stillheten i det vakre kirkerommet kan man finne hvile ved å sette seg ned, tenne et lys i globen eller bare vandre omkring.

 

Litt til høyre for kirken og hudklinikken der, er smijernsporten åpen for å gå inn gjennom en passasje til kirkens idylliske, indre gårdsplass. I den indre gården serveres kaffe og kaker i kirkens bibliotek i bakkant av den åpne plassen. Her går gjerne praten livlig med gamle og nye bekjentskaper, men åpner også for dypere dialoger.

 

ANDAKT 12:00—12:30: Andakt med påfølgende fellessamtale i biblioteket en halvtime midt på dagen; vanligvis fra kl.12:00.

 

MULIGHET FOR SAMTALE MED PRESTEN, PÅ PUSTEROMMET: Presten vår, Hilde Sanden-Bjønness, vil vanligvis være til stede.

Enhver får komme og gå etter eget behag hele dagen, men vi ønsker at de som vil høre andakten, kommer i tide til den, slik at roen kan få senke seg.

 

Velkommen innom!

alt text

Metodistkirken

i Norge

Konfirmanter 2018
i undervisning fram mot sommeren

Benjamin Lander Hovland (t.v.) og Stian Miguel Abrahamsen Suarez er årets to nye konfirmanter. Gjennom både høsten og vårhalvåret skal de møte Hilde prest i undervisning og delta på Salsaklubben, som utgjør ungdomsflokken som jevnlig møtes hos Kirsten og Arve Amsrud i Åsgårdstrand.

 

I oktober deltar de på Metodist-Norges landsomspennende konfirmantleir på Solåsen, hvor de vil treffe andre konfirmanter fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør.

Bær dem i bønn gjennom hele året!

Under gudstjenesten 10.september ble konfirmantene Benjamin (t.v.) og Stian presentert for menigheten og overrakt hver sin bibel.

Gudstjenesten 01.okt.

Takk for nydelig gudstjeneste, hvor Kirsten Eika Amsrud holdt en sterk og viktig preken om å la Guds ekko i oss lyde gjennom kjærlighetens uforbeholdne JA.

 

Møtepunkt-gruppa sang som vanlig fra hjertet, og musikkens vakre toner ble tryllet fram fra bl.a.pianisten Daniel Sabbah.

 

Takk til de som hadde gjort ferdig en spontan kirkekaffe, og takk til fellesskapet med alle dere som hadde funnet veien til kirken!

 

– Hilde prest.

Sanggudstjenesten 08.okt.

Spesielt nettopp denne søndagen, var besøket av den liberiansk-amerikanske gospelsangeren Brekalia Cooper, som bidro med mange vokalinnslag i løpet av gudstjenesten, akkompagert av Arve Amsrud på flygel og Einar Hoviosen på keyboard. Hvilken vidunderlig stemmekraft som bor i henne!

 

Kristin Hovland og Bente Bugge, ble akkompagnert av Mathias Ramfelt (sammen med lillebror Stian på bassgitar), dagens organist. Igjen, takk for flotte bidrag Lysglimt!

 

Alt i alt fikk vi i forsamlingen mye inspirerende å lytte til og mange anledninger til selv å heve stemmen i allsang til Guds ære! Takk til alle!

Hilde prest presenterer gospelsangeren Brekalia Cooper for forsamlingen.

Et litt tilfeldig videoopptak med mobiltelefon: Brekalia Cooper synger „Falling in Love with Jesus”, akkompagnert av Einar Hoviosen (HD-visning mulig).

Arve Amsrud akkompagnerte Brekalia på flygelet.

Kristin Hovland og Bente Bugge i „Lysglimt”.

Prest Hilde Sanden-Bjønness har noe å fortelle før barna går til søndagsskolen.

Åpen bakgård

18.okt 2017

Brit Helene Bøe og Britt Herdis Skomedal spiller og synger gjerne for oss før og etter andakten på onsdagene. Fullt hus, og vi sang med alle sammen.

Takk igjen for innsatsen!

Høstofferdag med dåp Festgudstjeneste

søndag 29.okt. kl. 11

21. SØNDAG I TREENIGHETSTIDA

 

HØST-TAKKEFEST

 

(Ta gjerne med frukt som kan legges på et bord framme og tilbys ved Kirkelunsjen etterpå. Overskytende vil bli gitt til Blåkors.)

 

Rektor ved Metodistkirkens Teol. Høyskole, Hilde Marie Ø. Movafagh preker.

Hilde Sanden-Bjønness leder.

Høstoffer opptas.

Dåp.

Øyvind Sundberg  og Arve Amsrud spiller.

Arkens Lovsanggruppe synger.

 

 

Søndagsskole.

 

Kirkelunsj.

 

  • Kirkevert: Anne-Birgitte Gabrielsen.
  • Lyd/bilde: Thomas David Lee.

 

Velkommen!

5

siste

nyheter

fra

Samlingsdagen 20.august

(Klikk på bildene for større visning!)

Slutten av august betyr starten på et nytt arbeidsår i kirken, da bl.a. valgte medlemmer trer inn i nye tjenestefunksjoner. Menighetens prest, Hilde Sanden-Bjønness, går igang med sitt 22. år i Horten. Hun ble ønsket lykke til av menighetsrådets leder, Kirsten Eika Amsrud, som også ba for henne oppe ved alterringen sammen med Hege Haugestad og Lise Dinessen.

Gruppa „Lysglimt” sang og spilte. Over sees Stian på bassgitar, Alexander på flygel, Lasse leder an med tegnspråk sammen med Lise (alle Ramfelt), mens Lise og Bente Bugge sang.

I Festkomiteen er det mange å takke for en overdådig kirkelunsj (bildene over og under), her ved et tilfeldig utvalg like før servering: Selena Gibson, Reidun Dolven, Teresa Mambo, Solveig Jenserud og Ragnhild Frisk. Andre i ståpågjengen denne dagen var Lisbeth Larsen, Eunice Gibson og Josyane Zalo.

Familien Bugge samlet i sakristiet, Tor og Berit, sammen med døtrene Elin og Bente. Ellers nøt noen fellesmåltidet i kirkesalen og noen ute i den solrike bakgården ...

FØRSTE TORSDAGEN I JULI er det Superlangdag i Horten; i år feiret vi for 45. gang den 6. juli, med masse folk i alle aldre i gatene!

 

Tradisjonen tro stilte vi igjen opp med stoler og bord, vafler og drikke utenfor kirken. Betjeningen vår arbeidet på skift, så mange er å takke for innsatsen! Hilde prest var tilgjengelig for samtaler hele dagen, fra kl. 11 formiddag til 11 om kvelden, med kveldsmesse inne i kirkesalen kl. 21:30. En god dag for hele byen!

Fra nå av kan man treffe på både Marve Fleksnes og Rolv Wesenlund i Storgata – i Horten, litt ovenfor Metodistkirken!

Klikk for større bilder!

Takkedagen 18. juni

med opptak av nye medlemmer

Trofaste gjester på gudstjenestene våre helt siden den koreanske menigheten i byen ble lagt ned:

 

Takkedagen kunne vi ønske mor og sønn – Sinsun Lim og Inseoung Hwang – hjertelig velkommen som nye medlemmer i kirken! En høytidelig og verdig seremoni som fanger stundens alvor.

Klikk på bildene for større utgaver!

Etter gudstjenesten ble mange med til sommerlig kirkelunsj hos Arve og Kirsten Amsrud i Åsgårdstand. Her ble det god tid til mange samtaler med nye bekjentskaper i hyggelig samvær, mye god mat, sang og musikk og selvfølgelig diverse takketaler.

 

  Kirken vår på Facebook:

Under vises: Metodistkirken i Hortens offisielle FBside. Metodistkirken i Horten har dessuten ei FBgruppe.

Også „Møtepunkt mellom himmel og jord" har FBgruppe.

Metodistkirken i Horten, Storgata 18, Horten

Postadr.: Pb. 759 Holtan, N–3188 Horten

Pastor: Hilde Sanden-Bjønness (fridag: mandag)

Tlf. privat: 33 04 83 97, mob.: 412 20 141

E-post: horten@metodistkirken.no

Bankkonto: DnB 5081.07.45123

Vipps: 17476

© 2017 Metodistkirken i Horten – Nettredaktør: Tor Ivar Bjønness webmaster@horten.metodistkirken.no